Speciile de păsări

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

Cod Nume Populație Evaluarea sitului
Residentă Migratoare Populație Conservare Izolare Evaluare globală
Reproducere Iernat Pasaj
A021 Botaurus stellaris   8-10 p    
C
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus   10-15p    
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax   80-120 p    
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides   8-10 p    
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta   20-40 i    
C
B
C
C
A027 Egretta alba   3-12p   50-120i
C
B
C
B
A029 Ardea purpurea   5-20p    
C
B
C
B
A030 Ciconia nigra       2-5i
D
     
A031 Ciconia ciconia   20-24 p    
C
C
C
C
A032 Plegadis falcinellus   5-8 p    
C
B
B
B
A034 Platalea leucorodia   0-4p   40-70i
C
B
B
B
A060 Aythya nyroca   3-5 p    
C
B
C
B
A078 Gyps fulvus       0-1 i
D
     
A081 Circus aeruginosus   10-15 p    
C
C
C
C
A082 Circus cyaneus     3-5 i  
D
     
A084 Circus pygargus     1-2 i  
D
     
A097 Falco vespertinus   10-16 p   200-400 i
C
C
C
C
A103 Falco peregrinus     1-2 i  
C
B
C
C
A122 Crex crex   5-8 p    
D
     
A131 Himantopus himantopus   8-10 p    
B
B
C
B
A132 Recurvirostra avosetta   3-5 p    
C
B
C
B
A151 Philomachus pugnax       5-100i
D
     
A166 Tringa glareola       100-150 i
C
C
C
C
A196 Chlidonias hybridus   0-20p    
D
     
A197 Chlidonias niger   5-8 p    
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis   5-8p    
C
C
C
C
A231 Coracias garrulus   3-5 p   20-40 i
D
     
A293 Acrocephalus melanopogon   3-5 p    
C
B
B
B
A338 Lanius collurio   80-150p    
D
     
A339 Lanius minor   20-40p    
D
     
A393 Phalacrocorax pygmeus   4-6 p    
D
     
A429 Dendrocopos syriacus 1-2 p      
D