N07 - Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării

 Mlaştinile de la Satchinez se află la circa 25 km NV de Timişoara. Din punct de vedere geomorfologic se află la contactul a trei câmpii cu caractere morfologice diferite: Câmpia Timişului, Câmpia Vingăi, Câmpia Jimboliei.

Mlaştinile de la Satchinez, împreună cu complexul lacustru, sunt considerate un rest al fostelor mlaştini, inundate periodic, ce ocupau în trecut cea mai mare parte a Câmpiei Banatului, se caracterizează prin existenţa unor mlaştini permanente ce alternează cu suprafeţe ocupate de stuf, bălţi, fâneţe şi pâlcuride sălcii. Zona de tampon este importantă atât pentru protecţia rezervaţiei cât şi prin faptul că reprezintă locul de hrănire pentru numeroasa păsări.