Descrierea Socio-economică

În zona UAT-urilor (comunele Biled, Orțișoara, Satchinez, Variaș și Vinga) funcționează și până în ziua de azi un număr de peste 100 de firme și companii atât mici, cât și mari cuprinzând o arie vastă a comerțului – creșterea animalelor, cultivarea cerealelor, fabricarea produselor din material plastic, activități de asistență stomatologică sau fabricarea condimentelor și ingredientelor.

În localitatea Biled există două fabrici care oferă aproape 400 de locuri de muncă – o fabrică de rășini armate, din care se fac interioare de vagoane, de vapoare, măști de camioane și toalete de tren complete pentru persoane cu dizabilități și o altă fabrică care face lifturi pentru persoane cu handicap.

Pe raza comunei Orțișoara există 4 firme mari care au deschise puncte de lucru: SC Simultan SRL – care prelucrează și desface produse lactate; SC Cris Tim SRL – depozit de mezeluri în vederea desfacerii produselor în 5 județe ale țării; SC Unicarm SRL - depozit de mezeluri în vederea desfacerii produselor în 5 județe ale țării și SC Umwlttechnik SRL – hale de construcție pentru produse din beton ( inele de cămine de vizitare, tuburi, tuburi fălțuite, sifoane stradale etc).

După Decembrie 1989, o dată cu prăbuşirea sistemului comunist, comuna Variaş se confruntă cu o cădere din punct de vedere economic. Cooperativele Agricole de Producţie se desfiinţează, Întreprinderile Agricole de Stat şi Staţiunile pentru Mecanizare a Agriculturii se privatizează, iar Asociaţia Economică Intercooperatistă şi secţia întreprinderii Electromotor îşi încetează activitatea. Prin urmare populaţia activă din localitate rămâne fără loc de muncă .Începând cu anul 2000, comuna Variaş cunoaşte un progres datorat începutului revigorării activităţilor economice de pe raza comunei şi din zonă.