Descrierea Geografică

Aria naturală protejată este situată la limita vestică a Câmpiei piemontane a Vingăi, acolo unde ea se mărginește cu cele de divagare; câmpiile Arancăi, Galațcăi și cu cea joasă a Grabațului, toate făcând parte din unitatea geografică a câmpiilor Mureșului. Caracteristice pentru această microregiune sunt diferențele mici de altitudine, de circa 15 m, între câmpia piemontană și cele de divagare cu pante line, ceva mai accentuate in vecinătatea văilor puțin adâncite ale micilor cursuri de apă (Valea Apei, Pământ Alb, Sicso) din vestul acesteia. 

Mai mult, diferențele de altitudine dintre vechiul curs al Mureșului de la sud de Satu Mare (jud. Arad) și cursurile de ape amintite anterior nu depășesc un metru, iar interfluviul (cu lățime de 1,5 km) dintre acesta și Valea Apei, la nord-vest de Variaș, se ridica la doar 2 m. Alternanța de zone mlăștinoase, prezența bălților din lunci și câmpie, a crovurilor cu zone nisipoase sunt tipice în zona de vest a acestui areal. 

Spre est văile se adâncesc și se lărgesc astfel încât ajungând la Valea Mare se constituie un adevărat obstacol natural pe direcția nord-est și sud-vest atât prin lățimea sa mlăștinoasă de circa 450 m în medie, dar și prin diferența de altitudine de 10 m față de terasele și pantele abrupte ce o mărginesc. Solurile din zona Variaș și Satchinez, sunt, în proporție de circa 95%, de tipul cernoziom (gri deschis).