Sesiuni de consultare 2019

26.Jun.19

8:00 am - 10:00 am

Vinga, Biled, Orțișoara, Variaș și Satchinez

Mlaștinile de la Satchinez se află din punct de vedere geomorfologic la contactul a trei câmpii cu caracteristici morfologice diferite: Câmpia Timişului, Câmpia Vingăi, Câmpia Jimboliei, fiind localizate în bazinul hidrografic Timiș-Bega, la o distanță de 25 km de orașul Timișoara. Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior” din Arad a organizat, în perioada de 25.06.2019 – 29.07.2019, o serie de acțiuni de implicare a comunităților locale din județele Timiș și Arad în gestionarea ariilor naturale protejate și conservarea naturii. Au fost desfășurate sesiuni de consultare în 5 comunități locale, cu privire la elaborarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate vizate de proiectul ”Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez” proiect cofinanțat din Fondul  European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, 2014-2020.