Sesiuni de consultare 2019

Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior” din Arad a organizat, în perioada de 25.06.2019 – 29.07.2019, o serie de acțiuni de implicare a comunităților locale din județele Timiș și Arad în gestionarea ariilor naturale protejate și conservarea naturii. Au fost desfășurate sesiuni de consultare în 5 comunități locale, cu privire la elaborarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate vizate de proiectul ”Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez” proiect cofinanțat din Fondul  European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, 2014-2020.

În vederea consultării comunităților locale cu privire la conținutul planurilor de management pentru siturile ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez, s-au organizat 5 întâlniri de informare și consultare în următoarele primării – Vinga, Biled, Orțișoara, Variaș și Satchinez.  La evenimente s-au prezentat rezultatele a peste 2 ani de studiu în teren a speciilor și habitatelor de interes conservativ comunitar, precum și schițele planurilor de management ale ariilor naturale protejate. Au fost relevate caracteristicile și starea de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară și, mai cu seamă, măsurile active propuse pentru asigurarea stării de conservare favorabilă pentru speciile și habitatele vizate.  De asemenea, au fost expuse beneficiile socio-economice generate de implementarea rețelei Natura 2000, clarificarea situației folosirii terenurilor prin aprobarea planurilor de management, subliniind importanța proiectului în raport cu problemele actuale de mediu ale comunităților locale: folosirea irațională a pesticidelor și îngrășămintelor chimice, incendierea terenurilor, suprapășunatul, tăieri ilegale de arbori etc.

Toate aspectele prezentate la sesiunile de consultare de la cele cinci primării subliniază importanța proiectului Asociației Excelsior, în raport cu problemele actuale de mediu ale comunităților locale, respectiv importanța implicării liderilor de opinie în conservarea și protejarea ariilor naturale protejate menționate mai sus, implicânde comunitățile locale în luarea deciziilor de mediu, în special în pregătirea măsurilor necesare pentru buna gestionare a ariilor naturale protejate.