Sesiuni de informare a comunităților locale privind aria naturală protejată Mlaștinile Satchinez

Asociația Excelsior a organizat în perioada 14.02.2018 – 16.02.2018 sesiuni de informare a comunităților locale cu privire la ariile naturale protejate vizate de proiectul “Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez , ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez”. S-au organizat și s-au desfășurat cinci sesiuni de informare la primăriile din localitățile Vinga, Orțișoara, Variaș, Biled și Satchinez la care au participat 106 persoane, fiind implicați la aceste întâlniri lideri locali de opinie( primari, profesori, consilieri locali,administratori de ferme și asociații agricole).

Participanții au primit plase promoționale ce au conținut magneți promo, lanterne promo, pixuri și pliante. În cadrul acestor sesiuni de informare și conștientizare au fost prezentate informații privind speciile și habitatele de importanță comunitară ca obiectiv de conservare a siturilor, modalitățile de aplicare a restricțiilor cu privire la menținerea și creșterea statutului de conservare a populațiilor acestor specii și habitate, oportunitățile de promovare și dezvoltare a comunităților locale prin crearea siturilor Natura 2000.

Toate aspectele prezentate la întâlnirile de informare de la cele cinci primării subliniază importanța proiectului Asociației Excelsior, în raport cu problemele actuale de mediu ale comunităților locale: tăieri ilegale de arbori, folosirea irațională a pesticidelor, incendierea terenurilor,etc, promovând prin aceste informări o responsabilitate mai mare din partea comunităților locale față de ariile naturale protejate. Cu stimă, Echipa Excelsior tel. 0257 210 192, fax: 0257 210 192, www.ongexcelsior.ro, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.