Proiect POIM

“Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez”

Beneficiar: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei Excelsior

Proiectul beneficiază de o sumă de 2.301.650,00 lei, 100% nerambursabili, asigurați din Fondul European de Dezvoltare Regionala al UE 1956402,50 și de la bugetul de stat 345247,50 lei.
Perioada de implementare: 01.05.2017 – 30.04.2020
Prin elaborarea planului de management al ariilor naturale protejate se dorește participarea la dezvoltarea durabilă a comunităților locale prin reglementarea intervențiilor umane în teritoriul vizat, în sensul conservării biodiversității și prin promovarea utilizării sustenabile a resuselor naturale. Toţi factorii interesaţi de la nivel local vor fi informaţi şi vor fi invitatți să participe la activităţile proiectului, pentru a lua parte la procesul de elaborare şi aprobare a planului de management.
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă menținerea sau îmbunătăţirea, după caz, a stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanţă comunitară şi naţională din ariile naturale protejate ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez, prin elaborarea planului de management al acestora şi conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea şi importanţa implementării măsurilor de management.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare a cel putin 32 de specii de pasari de importanta comunitara din ROSPA0078 Mlastina Satchinez, a 10 specii si 1 habitat de importanta comunitara din ROSCI0115 Mlastina Satchinez, precum si a cel putin 35 de specii si 3 habitate de importanta conservativa nationala si comunitara de pe teritoriul 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez, prin studiul lor si elaborarea strategiilor de conservare a acestora, pana in luna 26 a proiectului.
2. Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare a cel putin 32 de specii de pasari de importanta comunitara din ROSPA0078 Mlastina Satchinez, a 10 specii si 1 habitat de importanta comunitara din ROSCI0115 Mlastina Satchinez, precum si a cel putin 35 de specii si 3 habitate de importanta conservativa nationala si comunitara de pe teritoriul 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez, prin elaborarea si aprobarea planului de management, pana la incheierea proiectului.
3. Participarea la dezvoltarea durabila a comunitatilor locale, prin studiul speciilor si habitatelor, studiul aspectelor socioeconomice si factorilor mediului abiotic, folosirea lor la stabilirea masurilor de conservare a speciilor si habitatelor, pana in luna 26 a proiectului, precum si la elaborarea documentelor programatice a 5 UAT-uri in perioada de sustenabilitate a proiectului.
4. Cresterea capacitatii institutionale de management a ariilor naturale protejate pentru custode, prin achizitia de echipamente specifice, pana in luna 8 a proiectului.
55. Cresterea gradului de constientizare a populatiei privind starea de conservare a ariilor naturale protejate si conservarea naturii in general, cu peste 20%, pana la incheierea proiectului.
În perioada de implementare sunt prevăzute o serie de activităţi, dintre care menţionăm:
1.    Inventarierea, cartografierea, determinarea stării actuale de conservare şi elaborarea strategiilor de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară și națională din ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez. Cunoaşterea informaţiilor de acest tip va permite elaborarea strategiilor, elaborarea şi implementarea în teren a eventualelor măsuri de conservare stabilite ca fiind necesare.
2.    Inventarierea factorilor antropici cu influenţă negativă asupra stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară.
3.    Elaborarea de studii privind statutul socio-economic al comunităţilor locale și studiul mediului abiotic de pe teritoriul a cinci UAT-uri, Biled, Orțișoara, Satchinez, Variaș și Vinga, pe teritoriul județelor Arad și Timiș.
4.    Elaborarea și aprobarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez.
5.    Activități de informare și conștientizare a comunităților locale, precum și acțiuni de consultare a acestora în perioada de elaborare a planului de management.

Rezultate asteptate:
1. A.1.1. - un raport de studiu pentru determinarea starii actuale de conservare a 32 specii de pasări de importanta conservativa; - 32 de specii de pasari de importanta conservativa cu stare de conservare determinata pe teritoriul ROSPA0078 Mlastina Satchinez;
2. A.1.2. - un raport de studiu pentru determinarea starii actuale de conservare a 2 specii de mamifere de importanta conservativa; - 2 specii de mamifere de importanta conservativa cu stare de conservare determinata pe teritoriul ROSCI0115 Mlastina Satchinez;
3. A.1.3. - un raport de studiu pentru determinarea starii actuale de conservare a 3 specii de herpetofauna de importanta conservativa; - 3 specii de herpetofauna de importanta conservativa cu stare de conservare determinata pe teritoriul ROSCI0115 Mlastina Satchinez;
4. A.1.4. - un raport de studiu pentru determinarea starii actuale de conservare a 2 specii de ihtiofauna de importanta conservativa; - 2 specii de ihtiofauna de importanta conservativa cu stare de conservare determinata pe teritoriul ROSCI0115 Mlastina Satchinez;
5. A.1.5. - un raport de studiu pentru determinarea starii actuale de conservare a 3 specii de nevertebrate de importanta conservativa; - 3 specii de nevertebrate de importanta conservativa cu stare de conservare determinata pe teritoriul ROSCI0115 Mlastina Satchinez;
6. A.1.6. - un raport de studiu pentru determinarea starii actuale de conservare a habitatului de importanta conservativa; - 1 habitat de importanta conservativa cu stare de conservare determinata pe teritoriul ROSCI0115 Mlastina Satchinez;
7. A.1.7. - un raport de studiu pentru determinarea starii actuale de conservare a speciilor si habitatelor importanta conservativa nationala si comunitara din 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez; - cel putin 35 de specii si 3 habitate de importanta conservativa nationala si comunitara cu stare de conservare determinata pe teritoriul 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez;
8. A.2.1. - un raport privind factorii antropici cu influenţă negativă identificaţi şi evaluaţi pentru speciile si habitatele de importanta conservativa comunitara si nationala de pe teriroriul ROSPA0078 Mlastina Satchinez, ROSCI0115 Mlastina Satchinez si 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez; - un set de factori antropici cu influenţă negativă identificaţi şi evaluaţi pentru speciile si habitatele de importanta conservativa comunitara si nationala de pe teriroriul ROSPA0078 Mlastina Satchinez, ROSCI0115 Mlastina Satchinez si 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez
9. A.2.2. – un raport de activitate privind evaluarea factorilor socio-economici ai UAT-urilor cu suprafeţe pe teritoriul ROSPA0078 Mlastina Satchinez, ROSCI0115 Mlastina Satchinez si 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez - 5 UAT-uri (Biled, Orţişoara, Satchinez, Variaş, Vinga), evaluate din punctul de vedere al factorilor socio-economici
10. A.2.3. – un raport de activitate privind studiul factorilor abiotici care se manifestă la nivelul ariilor naturale protejate ROSPA0078 Mlastina Satchinez, ROSCI0115 Mlastina Satchinez si 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez - un set de factori abiotici evaluaţi pe teritoriul ariilor naturale protejate ROSPA0078 Mlastina Satchinez, ROSCI0115 Mlastina Satchinez si 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez
11. A.3.1. - hărţi de distribuţie realizate pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară de pe teritoriul ariilor naturale protejate ROSPA0078 Mlastina Satchinez, ROSCI0115 Mlastina Satchinez si 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez.
- 32 hărţi de distribuţie pentru speciile de păsări importanţă comunitară de pe teritoriul ROSPA0078 Mlastina Satchinez.
- 2 hărţi de distribuţie pentru speciile de mamifere de importanţă comunitară de pe teritoriul ROSCI0115 Mlastina Satchinez
- 3 hărţi de distribuţie pentru speciile de herpetofaună de importanţă comunitară de pe teritoriul ROSCI0115 Mlastina Satchinez.
- 2 hărţi de distribuţie pentru speciile de pesti de importanţă comunitară de pe teritoriul ROSCI0115 Mlastina Satchinez.
- 3 hărţi de distribuţie pentru speciile de nevertebrate de importanţă comunitară de pe teritoriul ROSCI0115 Mlastina Satchinez.
- 1 hartă de distribuţie a habitatului de importanţă comunitară de pe teritoriul ROSCI0115 Mlastina Satchinez.
- minim 35 de hărţi de distribuţie a speciilor si 3 harti de distributie a habitatelor de importantă comunitară de pe teritoriul 2.740
Rezervatiei Mlastinile Satchinez.
- 10 hărţi de localizare a factorilor antropici cu influenţă negativă asupra speciilor si habitatelor de pe teritoriul ariilor naturale
protejate vizate.
- 14 harti de localizare a factorilor abiotici de pe teritoriul ariilor naturale protejate vizate.
12. A.3.2. – hărţi cadastrale GIS, realizate, cu identificarea categoriilor de folosinţă a terenurilor şi a tipurilor de proprietari de pe teritoriul ROSPA0078 Mlastina Satchinez, ROSCI0115 Mlastina Satchinez si 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez.
- o hartă GIS de identificare a categoriilor de folosinţă a terenurilor de pe teritoriul ROSPA0078 Mlastina Satchinez, ROSCI0115 Mlastina Satchinez si 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez.
- o hartă GIS de identificare a tipurilor de proprietari de pe teritoriul ROSPA0078 Mlastina Satchinez, ROSCI0115 Mlastina Satchinez si 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez.
13. A.3.3. - 1 bază de date GIS suport realizată pentru Planul de management al ROSPA0078 Mlastina Satchinez, ROSCI0115 Mlastina Satchinez si 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez.
- un Plan de management integrat al ROSPA0078 Mlastina Satchinez, ROSCI0115 Mlastina Satchinez si 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez, cu baza de date GIS suport.
14. A.4.1. – 81 de strategii de conservare (fişe de prezentare cu măsuri de conservare) elaborate pentru speciile şi habitatele de importanţă conservativă comunitară şi naţională de pe teritoriul ROSPA0078 Mlastina Satchinez, ROSCI0115 Mlastina Satchinez si 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez.
- 32 de specii de păsări de importanţă comunitară de pe teritoriul ROSPA0078 Mlastina Satchinez; 2 specii de mamifere, 3 specii de herpetofaună, 2 specii de ihtiofaună, 3 specii de nevertebrate, 1 habitat de pe teritoriul ROSCI0115 Mlastina Satchinez şi cel putin 35 de specii si 3 habitate de importanta conservativa nationala si comunitara de pe teritoriul 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez cu strategii de conservare elaborate.
15. A.4.2. – 81 planuri de monitorizare stabilite pentru speciile şi habitatele de importanţă conservativă comunitară şi naţională de pe teritoriul ROSPA0078 Mlastina Satchinez, ROSCI0115 Mlastina Satchinez si 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez.
- 32 de specii de păsări de importanţă comunitară de pe teritoriul ROSPA0078 Mlastina Satchinez; 2 specii de mamifere, 3 specii de herpetofaună, 2 specii de ihtiofaună, 3 specii de nevertebrate, 1 habitat de pe teritoriul ROSCI0115 Mlastina Satchinez şi cel putin 35 specii si 3 habitate de importanta conservativa nationala si comunitara de pe teritoriul 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez cu planuri de monitorizare stabilite.
16. A.4.3. – un plan de management integrat pentru ROSPA0078 Mlastina Satchinez, ROSCI0115 Mlastina Satchinez si 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez elaborat.
- 32 de specii de păsări de importanţă comunitară de pe teritoriul ROSPA0078 Mlastina Satchinez; 2 specii de mamifere, 3 specii de herpetofaună, 2 specii de ihtiofaună, 3 specii de nevertebrate, 1 habitat de pe teritoriul ROSCI0115 Mlastina Satchinez şi cel putin 35 specii si 3 habitate de importanta conservativa nationala si comunitara de pe teritoriul 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez cu plan de management elaborat şi măsuri de conservare stabilite.
17. A.4.4.. – 1 plan de management integrat pentru ROSPA0078 Mlastina Satchinez, ROSCI0115 Mlastina Satchinez si 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez aprobat;
- 32 de specii de păsări de importanţă comunitară de pe teritoriul ROSPA0078 Mlastina Satchinez; 2 specii de mamifere, 3 speciide herpetofaună, 2 specii de ihtiofaună, 3 specii de nevertebrate, 1 habitat de pe teritoriul ROSCI0115 Mlastina Satchinez şi cel putin 35 specii si 3 habitate de importanta conservativa nationala si comunitara de pe teritoriul 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez cu plan de management aprobat şi măsuri de conservare aplicabile.
18. IP.1.1. – un comunicat de presă pentru lansarea proiectului şi un comunicat de presă pentru închiderea proiectului, publicate.
19. IP.1.2. – un panou temporar amplasat, o placa permanenta amplasată, 10 autocolante aplicate pe echipamentele achizitionate
20. IP.2.1. - o conferintă de presă organizată, 5 jurnalisti informati, 2 articole, 1 stire televizata, tiraj 7000 exemplare.
21. IP.2.2. - un raport privind aplicarea sondajului de opinie pentru evaluarea gradului de constientizare al comunitătilor locale cu privire la ariile naturale protejate vizate, gradul de constientizare al comunitatilor locale determinat.
22. IP.2.3. - 475 tricouri, 1625 pliante, 575 pixuri, 375 albume foto, 575 plase, 375 calendare, 575 magneţi promo, 150 carduri memorie USB, 575 lanterne promo, 25 afişe, 4 bannere, 3 steaguri realizate. 580 de persoane informate si constientizate.
23. IP.2.4. - o pagina web realizata si intretinuta pe durata proiectului si cel putin 5 ani dupa finalizarea sa, o pagina Facebook realizata si intretinuta pe durata proiectului si cel putin 5 ani dupa finalizarea sa, 1000 de persoane informate si constientizate.
24. IP.2.5. - 5 sesiuni de informare organizate, 2 articole publicate, minim 100 participanti informati si constientizati.
25. IP.2.6. – 3 concursuri scolare organizate, 6 articole publicate, minim 225 participanti constientizati.
26. IP.2.7. – 5 sesiuni de consultare organizate, 2 articole publicate, minim 100 participanti consultati cu privire la continutul planului
de management si constientizati.
27. IP.2.8. - 5 sesiuni de prezentare in scoli organizate, 2 articole publicate, minim 100 participanti informati si constientizati.
28. IP.2.9. - o conferinta de prezentare a rezultatelor proiectului organizata, 2 articole publicate, 1 stire televizata, minim 50
participanti informati si constientizati.
29. C.1.1. – 1 multifunctionala cu jet de cerneala, 1 drona cu soft cartografie, 3 laptopuri, 3 tablete, 1 sonda sol, 1 set copii harti cadastrale, 1 set copii registre cadastrale achizitionate, 1 set analize fizico-chimice realizate. 1 custode cu capacitatea institutionala administrativă îmbunătătită.
30. MP.1.1. - 1 proiect implementat eficient, 36 rapoarte lunare, 36 rapoarte contabile lunare, 3 bilanţuri contabile anuale, 1 arhivă a documentelor proiectului.
31. MP.1.2. - 6 proceduri de lucru ale UIP elaborate.
32. MP.1.3. - 13 contracte semnate şi implementate conform cerinţelor legale.
33. MP.1.4. - 1 raport final de audit extern.

Sunt prevazute a se achizitiona urmatoarele servicii si produse:

 

Achizitie bunuri pentru intarirea capacitatii administrative a custodelui – echipamente IT si specifice

Achizitie bunuri pentru buna implementare a operatiunii – autoturism teren

Achizitie servicii de asistenta tehnica pentru realizare materiale publicitate obligatorie proiect, materiale promovare, informare si premii concursuri scolare

Achizitie servicii de asistenta tehnica pentru realizarea paginii web a ariilor naturale protejate

Achizitie servicii de asistenta tehnica pentru publicare articole in presa

Achizitie servicii catering pentru evenimentele proiectului

Achizities servicii inchiriere sala evenimente pentru conferinta de prezentare a rezultatelor proiectului

Achizitie serviciu transport pentru concursurile scolare

Achizitie servicii realizare audit extern al proiectului

Achizitie harti cadastrale si registre cadastrale pentru ariile naturale protejate

Achizitie servicii realizare analize fizice si chimice pentru determinarea calitatii solului

Achizitie consumabile birou, birotica si materiale pentru sediul UIP

Achizitie combustibil

 

 

Indicator de realizare (conform Cerere de finantare)

 

Valori tinta

Indicatori prestabiliti de realizare

 

Numar de situri Natura 2000 cu administrator / custode operational

 

situri

2

Numar de Situri /arii / specii /  habitate (dupa caz) care beneficiaza de masuri de

conservare active implementate, din care:

 

situri

2

Seturi de masuri/planuri de management /planuri de actiune aprobate

 

Planuri

1

Indicatori suplimentari de realizare

 

Număr specii de importanță comunitară sau națională cu stare de conservare determinată

-

Specii

77

Număr habitate de importanță comunitară sau națională cu stare de conservare determinată

-

Habitate

4

Număr rapoarte de studiu de evaluare a stării de conservare

-

Rapoarte

7

Număr liste factori cu influență negativă identificați și evaluați

-

Lista

1

Număr rapoarte de identificare și evaluare a factorilor cu influență negativă

-

Raport

1

Număr UAT-uri cu factori socio-economici evaluați

-

UAT

5

Număr rapoarte de activitate privind evaluarea factorilor socio-economici

-

Raport

5

Număr evaluări privind studiul factorilor abiotici

-

Evaluare

1

Număr de rapoarte de activitate privind studiul factorilor abiotici

-

Raport

1

Număr hărți de distribuție a speciilor de interes conservativ

-

Harti

77

Număr hărți de distribuție a habitatelor de interes conservativ

-

Harti

4

Număr hărți de distribuție a factorilor cu influenta negativa

-

Harti

10

Număr hărți de prezentare a factorilor abiotici

-

Harti

14

Număr hărți cadastrale GIS

-

Harti

2

Număr baze de date GIS suport pentru PM

-

Baza de date GIS

1

Număr strategii de conservare a speciilor de importanță comunitară sau națională (fișe de prezentare cu măsuri de conservare)

-

Strategii (fise)

77

Număr strategii de conservare a habitatelor de importanță comunitară sau națională (fișe de prezentare cu măsuri de conservare)

-

Strategii    (fise)

4

Număr planuri de monitorizare a speciilor de importanță comunitară sau națională

-

Planuri monitorizare

77

Număr planuri de monitorizare a habitatelor de importanță comunitară sau națională

-

Planuri monitorizare

4

Număr planuri de management elaborate

-

Plan management

1

Număr planuri de management aprobate

-

Plan management

1

Număr comunicate presă obligatorii publicate

-

Comunicate de presa

2

Număr articole publicate în presă pentru asigurarea vizibilității în cadrul SEA

-

Anunturi presa

2

Număr panouri temporare amplasate

-

Panou

1

Număr plăci permanente amplasate

-

placa

1

Număr autocolante aplicate

-

Autocolant

10

Număr de conferințe de lansare a proiectului organizate

-

conferinta

1

Număr sondaje de opinie realizate

-

Sondaj

1

Număr de rapoarte de activitate pentru realizarea sondajului de opinie

-

Raport

1

Număr materiale informative și de promovare realizate și distribuite

-

Buc

5333 bucăți: 475 tricouri, 1625 pliante, 575 pixuri, 375 albume foto, 575 plase, 375 calendare, 575 magneți promo, 150 carduri memorie USB, 575 lanterne promo, 25 afișe, 4 bannere, 3 banner-uri steag, 1 pachet premii concurs

Număr de beneficiari direcți ai materialelor informative și de promovare

-

Persoane

580

Număr pagini web realizate pentru ariile naturale protejate vizate

-

Pagina web

1

Număr pagini Facebook realizate pentru ariile naturale protejate vizate

-

Pagina Facebook

1

Număr de sesiuni de informare organizate

-

Sesiune informare

5

Număr de concursuri școlare organizate

-

Concursuri scolare

3

Număr de sesiuni de consultare organizate

-

Sesiuni consultare

5

Număr de sesiuni de prezentare în școli organizate

-

Sesiuni prezentari in scoli

5

Număr de conferințe de prezentare a rezultatelor proiectului organizate

-

Conferinta

1

Număr de participanți direct la evenimentele proiectului

-

Participanti

580

Număr de vizitatori ai paginilor de web și Facebook

-

Vizitori

1 000

Număr articole publicate pentru evenimentele organizate

-

Articole

16

Număr știri de televiziune difuzate în urma organizării evenimentelor proiectului

-

Stire

2

Număr de beneficiari indirecți ai proiectului

-

Persoane

25 000

Număr de custozi cu capacitate instituțională de management îmbunătățită

-

Custode

1

Număr echipamente și servicii achiziționate pentru întărirea capacității instituționale de management a custodelui

-

Bunuri si seturi servicii

10 echipamente si 3 seturi servicii: 1 multifunctionala cu jet de cerneala, 1 drona cu soft cartografie, 3 laptopuri, 3 tablete, 1 sonda sol, 1 set copii harti cadastrale, 1 set copii registre cadastrale achizitionate, 1 set analize fizico-chimice realizate,

1 autoturism teren

Număr proceduri de lucru UIP realizate și implementate

-

Proceduri

6

Număr contracte de achiziție publică semnate și implementate

-

Contracte

13

Număr de rapoarte finale de audit extern al proiectului realizate

-

Raport final

1

 

Indicator suplimentari de rezultat (conform Cerere de finantare)

 

 

Valori tinta

 

 

 

Suprafață de arii naturale protejate cu stare de conservare îmbunătățită prin aprobarea planului de management

ha

2519

Număr de specii de interes conservativ cu stare de conservare îmbunătățită prin aprobarea planului de management

Specii

77

Număr de habitate de interes conservativ cu stare de conservare îmbunătățită prin aprobarea planului de managemen

Habitate

4

Număr de comunități locale la care se îmbunătățesc condițiile de trai ca urmare a aprobării planului de management

UAT

5

Gradul de conștientizare a comunităților locale în urma implementării activităților proiectului

%

20