Despre Proiect

Despre Proiect

“Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez”

Beneficiar: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei Excelsior

Proiectul beneficiază de o sumă de 2.301.650,00 lei, 100% nerambursabili, asigurați din Fondul European de Dezvoltare Regionala al UE 1956402,50 și de la bugetul de stat 345247,50 lei.
Perioada de implementare: 01.05.2017 – 30.04.2020

Prin elaborarea planului de management al ariilor naturale protejate se dorește participarea la dezvoltarea durabilă a comunităților locale prin reglementarea intervențiilor umane în teritoriul vizat, în sensul conservării biodiversității și prin promovarea utilizării sustenabile a resuselor naturale. Toţi factorii interesaţi de la nivel local vor fi informaţi şi vor fi invitatți să participe la activităţile proiectului, pentru a lua parte la procesul de elaborare şi aprobare a planului de management.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă menținerea sau îmbunătăţirea, după caz, a stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanţă comunitară şi naţională din ariile naturale protejate ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez, prin elaborarea planului de management al acestora şi conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea şi importanţa implementării măsurilor de management.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare a cel putin 32 de specii de pasari de importanta comunitara din ROSPA0078 Mlastina Satchinez, a 10 specii si 1 habitat de importanta comunitara din ROSCI0115 Mlastina Satchinez, precum si a cel putin 35 de specii si 3 habitate de importanta conservativa nationala si comunitara de pe teritoriul 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez, prin studiul lor si elaborarea strategiilor de conservare a acestora, pana in luna 26 a proiectului.
2. Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare a cel putin 32 de specii de pasari de importanta comunitara din ROSPA0078 Mlastina Satchinez, a 10 specii si 1 habitat de importanta comunitara din ROSCI0115 Mlastina Satchinez, precum si a cel putin 35 de specii si 3 habitate de importanta conservativa nationala si comunitara de pe teritoriul 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez, prin elaborarea si aprobarea planului de management, pana la incheierea proiectului.
3. Participarea la dezvoltarea durabila a comunitatilor locale, prin studiul speciilor si habitatelor, studiul aspectelor socioeconomice si factorilor mediului abiotic, folosirea lor la stabilirea masurilor de conservare a speciilor si habitatelor, pana in luna 26 a proiectului, precum si la elaborarea documentelor programatice a 5 UAT-uri in perioada de sustenabilitate a proiectului.
4. Cresterea capacitatii institutionale de management a ariilor naturale protejate pentru custode, prin achizitia de echipamente specifice, pana in luna 8 a proiectului.
55. Cresterea gradului de constientizare a populatiei privind starea de conservare a ariilor naturale protejate si conservarea naturii in general, cu peste 20%, pana la incheierea proiectului.
În perioada de implementare sunt prevăzute o serie de activităţi, dintre care menţionăm:
1.    Inventarierea, cartografierea, determinarea stării actuale de conservare şi elaborarea strategiilor de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară și națională din ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez. Cunoaşterea informaţiilor de acest tip va permite elaborarea strategiilor, elaborarea şi implementarea în teren a eventualelor măsuri de conservare stabilite ca fiind necesare.
2.    Inventarierea factorilor antropici cu influenţă negativă asupra stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară.
3.    Elaborarea de studii privind statutul socio-economic al comunităţilor locale și studiul mediului abiotic de pe teritoriul a cinci UAT-uri, Biled, Orțișoara, Satchinez, Variaș și Vinga, pe teritoriul județelor Arad și Timiș.
4.    Elaborarea și aprobarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez.
5.    Activități de informare și conștientizare a comunităților locale, precum și acțiuni de consultare a acestora în perioada de elaborare a planului de management.

Despre Proiect
Watch the video

“Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez”

Beneficiar: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei Excelsior

Proiectul beneficiază de o sumă de 2.301.650,00 lei, 100% nerambursabili, asigurați din Fondul European de Dezvoltare Regionala al UE 1956402,50 și de la bugetul de stat 345247,50 lei.
Perioada de implementare: 01.05.2017 – 30.04.2020

Prin elaborarea planului de management al ariilor naturale protejate se dorește participarea la dezvoltarea durabilă a comunităților locale prin reglementarea intervențiilor umane în teritoriul vizat, în sensul conservării biodiversității și prin promovarea utilizării sustenabile a resuselor naturale. Toţi factorii interesaţi de la nivel local vor fi informaţi şi vor fi invitatți să participe la activităţile proiectului, pentru a lua parte la procesul de elaborare şi aprobare a planului de management.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă menținerea sau îmbunătăţirea, după caz, a stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanţă comunitară şi naţională din ariile naturale protejate ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez, prin elaborarea planului de management al acestora şi conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea şi importanţa implementării măsurilor de management.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare a cel putin 32 de specii de pasari de importanta comunitara din ROSPA0078 Mlastina Satchinez, a 10 specii si 1 habitat de importanta comunitara din ROSCI0115 Mlastina Satchinez, precum si a cel putin 35 de specii si 3 habitate de importanta conservativa nationala si comunitara de pe teritoriul 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez, prin studiul lor si elaborarea strategiilor de conservare a acestora, pana in luna 26 a proiectului.
2. Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare a cel putin 32 de specii de pasari de importanta comunitara din ROSPA0078 Mlastina Satchinez, a 10 specii si 1 habitat de importanta comunitara din ROSCI0115 Mlastina Satchinez, precum si a cel putin 35 de specii si 3 habitate de importanta conservativa nationala si comunitara de pe teritoriul 2.740 Rezervatia Mlastinile Satchinez, prin elaborarea si aprobarea planului de management, pana la incheierea proiectului.
3. Participarea la dezvoltarea durabila a comunitatilor locale, prin studiul speciilor si habitatelor, studiul aspectelor socioeconomice si factorilor mediului abiotic, folosirea lor la stabilirea masurilor de conservare a speciilor si habitatelor, pana in luna 26 a proiectului, precum si la elaborarea documentelor programatice a 5 UAT-uri in perioada de sustenabilitate a proiectului.
4. Cresterea capacitatii institutionale de management a ariilor naturale protejate pentru custode, prin achizitia de echipamente specifice, pana in luna 8 a proiectului.
55. Cresterea gradului de constientizare a populatiei privind starea de conservare a ariilor naturale protejate si conservarea naturii in general, cu peste 20%, pana la incheierea proiectului.
În perioada de implementare sunt prevăzute o serie de activităţi, dintre care menţionăm:
1.    Inventarierea, cartografierea, determinarea stării actuale de conservare şi elaborarea strategiilor de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară și națională din ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez. Cunoaşterea informaţiilor de acest tip va permite elaborarea strategiilor, elaborarea şi implementarea în teren a eventualelor măsuri de conservare stabilite ca fiind necesare.
2.    Inventarierea factorilor antropici cu influenţă negativă asupra stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară.
3.    Elaborarea de studii privind statutul socio-economic al comunităţilor locale și studiul mediului abiotic de pe teritoriul a cinci UAT-uri, Biled, Orțișoara, Satchinez, Variaș și Vinga, pe teritoriul județelor Arad și Timiș.
4.    Elaborarea și aprobarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez.
5.    Activități de informare și conștientizare a comunităților locale, precum și acțiuni de consultare a acestora în perioada de elaborare a planului de management.