Mlastinile Satchinez

Sit Natura 2000 aflat în custodia ONG Excelsior Arad

Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior” din Arad a organizat, în perioada de 25.06.2019 – 29.07.2019, o serie de acțiuni de implicare a comunităților locale din județele Timiș și Arad în gestionarea ariilor naturale protejate și conservarea naturii. Au fost desfășurate sesiuni de consultare în 5 comunități locale, cu privire la elaborarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate vizate de proiectul ”Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez” proiect cofinanțat din Fondul  European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, 2014-2020.

Asociația Excelsior a organizat în perioada 14.02.2018 – 16.02.2018 sesiuni de informare a comunităților locale cu privire la ariile naturale protejate vizate de proiectul “Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez , ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez”. S-au organizat și s-au desfășurat cinci sesiuni de informare la primăriile din localitățile Vinga, Orțișoara, Variaș, Biled și Satchinez la care au participat 106 persoane, fiind implicați la aceste întâlniri lideri locali de opinie( primari, profesori, consilieri locali,administratori de ferme și asociații agricole).

Participanții au primit plase promoționale ce au conținut magneți promo, lanterne promo, pixuri și pliante. În cadrul acestor sesiuni de informare și conștientizare au fost prezentate informații privind speciile și habitatele de importanță comunitară ca obiectiv de conservare a siturilor, modalitățile de aplicare a restricțiilor cu privire la menținerea și creșterea statutului de conservare a populațiilor acestor specii și habitate, oportunitățile de promovare și dezvoltare a comunităților locale prin crearea siturilor Natura 2000.

Toate aspectele prezentate la întâlnirile de informare de la cele cinci primării subliniază importanța proiectului Asociației Excelsior, în raport cu problemele actuale de mediu ale comunităților locale: tăieri ilegale de arbori, folosirea irațională a pesticidelor, incendierea terenurilor,etc, promovând prin aceste informări o responsabilitate mai mare din partea comunităților locale față de ariile naturale protejate. Cu stimă, Echipa Excelsior tel. 0257 210 192, fax: 0257 210 192, www.ongexcelsior.ro, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez”

Beneficiar: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei Excelsior

“Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez”

Beneficiar: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei Excelsior