Mlastinile Satchinez

Sit Natura 2000 aflat în custodia ONG Excelsior Arad

Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior” din Arad a organizat în perioada de 14.06.2019 – 21.06.2019 sesiuni de prezentare în școli cu privire la ariile naturale protejate vizate de proiectul ”Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez”, proiect cofinanțat din Fondul  European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, 2014-2020.

În vederea informării si conștientizării comunităților locale cu privire la importanța siturilor ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez, s-au organizat 5 sesiuni de prezentare în: Școala Gimnazială Satchinez, Liceul Tehnologic ”Petre Mitroi” Biled, Școala Gimnazială Variaș, Școala Gimnazială Orțișoara și Liceul Tehnologic Vinga. La evenimente s-au prezentat informații privind speciile și habitatele de importanță comunitară care fac obiectivul de conservare a siturilor, problemele de conservare a biodiversității și a celor de dezvoltare durabilă a comunităților locale.

Toate aspectele prezentate la sesiunile de informare de la cele cinci școli subliniază importanța proiectului Asociației Excelsior, în raport cu problemele actuale de mediu ale comunităților locale, respectiv importanța implicării  elevilor în conservarea și protejarea ariilor naturale protejate menționate mai sus, promovând prin aceste informări o responsabilitate mai mare din partea lor.

În data de 30.05.2019, la Căminul Cultural din localitea Bărăteaz, a avut loc a treia ediție și totodată cea finală a Concursului școlar ,,Delta Banatului” în cadrul proiectului ”Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez”, proiect cofinanțat din Fondul  European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, 2014–2020. Au concurat  peste 75 de persoane: elevi și cadre didactice din Școala Gimnazială Satchinez, Liceul Tehnologic ”Petre Mitroi” Biled, Școala Gimnazială Orțișoara, Liceul Tehnologic Vinga și Școala Gimnazială Variaș.

Etapa finală a concursului a constat în parcurgerea probelor individuale teoretice (un puzzle și recunoașterea unor urme de animale) și practice (sportive și distractive: ”intrarea popândăului în galerie” și ”barza lacomă). Toți participanții la concurs au avut asigurate transportul și masa, primind fiecare, la final, diplome și materiale promoționale (plase promoționale, tricouri, pixuri, lanterne, pliante, magneți de frigider).

Elevii clasați pe locurile I–III. au primit premii pe fiecare ciclu de învățământ, primar și gimnazial.

La învățământul primar, premiul I. (bicicleta) a fost câștigat de eleva Fabian Bianca –Școala Gimnazială Satchinez, premiul al II-lea (rucsac), de elevul Coman David-Adrian – Școala Gimnazială Variaș și premiul al III-lea (cort), de elevul Faur Bogdan Luca – Liceul Tehnologic ”Petre Mitroi” Biled.

La învățământul gimnazial premiul I. (bicicleta) a fost câștigat de elevul Șimon Alexandru – Liceul Tehnologic Vinga, premiul al II-lea (rucsac), de elevul Tudosie Mario – Școala Gimnazială Orțișoara și premiul al III-lea (cort), de elevul Maios Mario – Școala Gimnazială Satchinez.

 Felicitări, tuturor elevilor și cadrelor didactice!

În data de 11.05.2018, la Căminul Cultural din localitea Satchinez, a avut loc a doua ediție a Concursului școlar ,,Delta Banatului”. Au concurat 70 de elevi (14 elevi din fiecare școală), fiind însoțiți de cadre didactice. Școala Gimnazială Satchinez a fost reprezentată de doamnele profesor Bronț Alina și Țugui Ileana. De la Școala Gimnazială Orțișoara au participat doamnele profesor Poali Alina și Rotundu Mihaela. Din partea Liceului Tehnologic Vinga au participat domnii profesori Bota Călin și Bogoșel Naomi. Liceul Tehnologic Petre Mitroi Biled a fost reprezentat de doamnele profesor Zaharia Silvia și Pașca Cornelia iar Școala Gimnazială Variaș, de doamnele profesor Udrea Mirela și Lepoiev Iadranca.

Etapa finală a concursului a constat în parcurgerea probelor individuale teoretice, (un chestionar cu întrebări despre aria protejată  Mlaștinile Satchinez) și practice (sportive și distractive: alergare tematică imitând animale, nașterea fluturelui, etc.). Toți participanții la concurs au avut asigurate transportul și masa, primind fiecare, la final,diplome și materiale promoționale ( plase promoționale, tricouri, pixuri, lanterne, pliante, magneți de frigider).

Elevii clasați pe locurile I-III  au primit premii pe fiecare ciclu de învățământ, primar si gimnazial. La învățământul primar, premiul I (bicicleta) a fost câștigat de elevul Dragu Tudor –Școala Gimnazială Orțișoara, premiul al II-lea (rucsac), de eleva Ionescu Andra – Liceul Tehnologic Petre Mitroi Biled și premiul al III-lea (cort), de eleva Lionte Alexandra - Școala Gimnazială Satchinez. La învățământul gimnazial premiul I (bicicleta) a fost câștigat de elevul Pop Ruben Marian – Școala Gimnazială Orțișoara, premiul al II-lea (rucsac), de eleva Ofrim Larisa – Liceul Tehnologic Vinga și premiul al III-lea (cort), de elevul Bojoagă Cosmin – Școala Gimnazială Variaș.

Felicitări, tuturor elevilor și cadrelor didactice!

Asociația Excelsior a organizat în perioada 14.02.2018 – 16.02.2018 sesiuni de informare a comunităților locale cu privire la ariile naturale protejate vizate de proiect.

S-au organizat și s-au desfășurat cinci sesiuni de informare la primăriile din localitățile Vinga, Orțișoara, Variaș, Biled și Satchinez la care au participat 106  persoane: lideri locali de opinie( primari, profesori, consilieri locali,administratori de ferme și asociații agricole).

În cadrul acestor sesiuni de informare și conștientizare au fost prezentate informații privind speciile și habitatele de importanță comunitară ca obiectiv de conservare a siturilor, modalitățile de aplicare a restricțiilor cu privire la menținerea și creșterea statutului de conservare a populațiilor acestor specii și habitate, oportunitățile de promovare și dezvoltare a comunităților locale prin crearea siturilor Natura 2000.