Caravana sesiunilor de informare

Asociația Excelsior a organizat în perioada 14.02.2018 – 16.02.2018 sesiuni de informare a comunităților locale cu privire la ariile naturale protejate vizate de proiect.

S-au organizat și s-au desfășurat cinci sesiuni de informare la primăriile din localitățile Vinga, Orțișoara, Variaș, Biled și Satchinez la care au participat 106  persoane: lideri locali de opinie( primari, profesori, consilieri locali,administratori de ferme și asociații agricole).

În cadrul acestor sesiuni de informare și conștientizare au fost prezentate informații privind speciile și habitatele de importanță comunitară ca obiectiv de conservare a siturilor, modalitățile de aplicare a restricțiilor cu privire la menținerea și creșterea statutului de conservare a populațiilor acestor specii și habitate, oportunitățile de promovare și dezvoltare a comunităților locale prin crearea siturilor Natura 2000.