Comuna Vinga, Arad

Situată în extremitatea sud-vestică a judeţului Arad, în Câmpia Vingăi, la granița cu judeţul Timiş, localitatea Vinga, reşedinţa comunei cu acelaşi nume, se află la o distanţă de 33 km de municipiul Timişoara şi 25 km de municipiul Arad, oraşul cel mai apropiat. În componenţa acestui teritoriu administrativ se regăsesc localităţile Vinga, Mailat şi Mănăştur.

Conform recensământului din anul 2002, populația din Vinga era de 6.388 locuitori. În 2011, populația prezintă o mică scădere, existând la data efectuării recensământului 6.150 locuitori, din care 4.063 în localitatea Vinga, 988 în localitatea Mailat și 1.099 în localitatea Mănăștur. Din punct de vedere al structurii populației pe etnii, 54,28 % din populația localității este reprezentată de etnici români, 19,70 % maghiari, 10,58 % romi, 5,24% bulgari iar pentru 5,84 % din populație informațiile fiind indisponibile. Din punct de vedere confesional, 55,23 % din populație are religie ortodoxă, 28,64% religie romano-catolică, iar pentru 5,97 % informația este indisponibilă.

Prima atestare a localității Vinga datează din anul 1231. După ce a fost jefuită și distrusă de turci, Vinga a fost repopulată la 1741 (după alte surse la 1737) cu circa 125 de familii de bulgari din Ciprovți (Чипровци, vestul Bulgariei), care au traversat Dunărea și s-au stabilit în diferite părți din Câmpia Banatului. La 1 august 1744, Vinga a primit statutul de oraș, având un magistrat și diverse privilegii din partea împărătesei Maria Tereza. După Primul Război Mondial, multe familii de bulgari din Vinga s-au mutat în Arad și Timișoara. După cel de-al Doilea Război Mondial, s-a produs un adevărat exod al bulgarilor spre orașe, deoarece familiile bulgare dețineau proprietăți importante de pământ și ca atare au fost expropriate de regimul comunist. Odată cu reorganizarea teritorial-administrativă comunistă, localitatea și-a pierdut statutul de oraș. 1 august a rămas ziua oficială a Vingăi.

Deși nu deține elemente ale fondului turistic natural de mare valoare, fondul construit al localității Vinga, rezultat al comuniunii mai multor etnii, este unul deosebit și de mare interes. Cel mai important obiectiv turistic de natură antropică este biserica romano-catolică cu două turle, monument de arhitectură datat din anul 1892. Biserica construită în stilul neo-gotic este opera arhitectului Eduard Reiter și nu trebuie ocolită de turiștii aflați în comună sau în tranzit prin aceste locuri.